Dotazník uchazeče o zaměstnání

Neshoduje-li se s adresou trvalého bydliště.
Tímto Vás informujeme, že Vámi poskytnuté osobní údaje bude společnost ReViRail CZ s.r.o., IČO: 089 79 847, se sídlem Sokolovská 95/87, 186 00, Praha 8, jako správce zpracovávat za účelem výběru vhodného uchazeče v probíhajícím výběrovém řízení, resp. v rámci realizace oprávněného zájmu na přijetí nejvhodnějšího kandidáta na danou pozici.
Přesunout se na začátek